Polmicro > Logowanie
czwartek, 25 maja 2017 r.
Logowanie
Aby zalogować się do serwisu należy wypełnić oba pola.
W polu Identyfikator należy podać ciąg znaków identyfikujący ośrodek.
W polu Hasło należy podać swoje hasło dostępu do serwisu.

Logowanie do serwisu Polmicro