Aktualności

64 postów

Warsztaty Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków “Szkoła Mikrobiologii Klinicznej”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków “Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” w wersji on-line, w ramach których odbędą się dwie sesje tematyczne w formie trzech oddzielnych warsztatów.

– Warsztat I 19-25.11.2018 r.
– Warsztat II 26.11-2.12.2018 r.
– Warsztat III 3-10.12.2018 r.

Za udział w każdym z warsztatów zostaną wystawione oddzielne certyfikaty. (diagności laboratoryjni i lekarze – po 2 punkty edukacyjne za każdy warsztat) 

PROGRAM i REJESTRACJA na stronie www.antybiotyki.edu.pl

Runda IV Polmicro 2018

Runda IV Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Polmicro/Mikologia

Szanowni Państwo

W związku z planowaną organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO z zakresu mikologii, prosimy Laboratoria wykonujące rutynowo badania z zakresu diagnostyki mikologicznej o wypełnienie załączonej poniżej ankiety wstępnej.

Ankieta ma na celu zapoznanie się Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej z zakresem badań mikologicznych przeprowadzanych rutynowo w Państwa laboratoriach oraz wynikających z nich potrzeb przeprowadzania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Informacje podane przez Państwa w ankiecie nie są równoznaczne z deklaracją poziomu uczestnictwa w POLMICRO/MIKOLOGIA.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Ankieta Polmicro/Mikologia

IV Runda Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do IV rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2018 (preparaty mikroskopowe), zostały już rozesłane do Państwa.
Termin wypełnienia Formularza Odpowiedzi mija 19 września 2018 o godz. 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej