Sprawdzian Polmicro

28 postów

Nowe zasady dotyczące odwołań

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z nowym Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi programu przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM. Odwołania będą rozpatrywane przed publikacją Sprawozdania końcowego.

więcej informacji

Zmiany w programie POLMICRO

Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie internetowej Ośrodka zostały opublikowane aktualne wersje Programu Badań Biegłości POLMICRO oraz Zasad prowadzenia Programu Badania Biegłości POLMICRO. Pojawiła się również Instrukcja korzystania z aplikacji Ankieta, określająca zasady korzystania ze strony internetowej www.polmicro.edu.pl przez uczestników programu POLMICRO.

Prosimy o zapoznanie się  z ich treścią i zwrócenie uwagi na zmiany zaznaczone czerwoną czcionką.

Harmonogram 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że w zakładce POLMICRO dostępny jest Harmonogram Badań Biegłości na 2020 rok.

Wyniki POLMICRO 2019/VI

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki VI rundy sprawdzianu Polmicro 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki I rundy POLMICRO 2019/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO/SSE 2019. Po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2019/VI

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Świadectwa i zaświadczenia POLMICRO 2019

Szanowni Państwo

W tym roku, inaczej niż dotychczas, świadectwa i zaświadczenia POLMICRO za rok 2019 będą dostępne na kontach Państwa laboratoriów. Obecnie finalizowane są prace nad zmianą systemu informatycznego COBJDM, który umożliwi podgląd i pobieranie dokumentów po zalogowaniu. Świadectwa będą Państwu sukcesywnie udostępniane najpóźniej do dnia 23.12.2019.

W następnej kolejności udostępniane będą zaświadczenia o uczestnictwie w POLMICRO 2019 dla laboratoriów, którym nie zostało przyznane świadectwo oraz uczestnikom programów POLMICRO/MIKOLOGIA i POLMICRO/SSE. Papierowe wersje dokumentów zostaną do Państwa wysłane pocztą na początku stycznia 2020.