Sprawdzian Polmicro

18 postów

Wyniki POLMICRO 2019/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki V rundy sprawdzianu Polmicro 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratoriów

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się podsumowaniem programu POLMICRO 2019 prosimy o sprawdzenie aktualności danych Państwa laboratorium na naszej stronie internetowej, ponieważ są one niezbędne do wystawienia Świadectw i Zaświadczeń o uczestnictwie w POLMICRO 2019.

Aktualizacje danych prosimy przesyłać do 29 listopada na formularzu zgłoszeniowo-aktualizacyjnym, dostępnym pod adresem www.polmicro.edu.pl/pm/program-polmicro/formularze/ (pocztą, faxem lub skan mailem). Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.

VI RUNDA POLMICRO/2019

Szanowni Państwo                                                                                                                     

Zgodnie z harmonogramem edycji POLMICRO na 2019 rok rozpoczynamy ostatnią rundę sprawdzianu POLMICRO 2019 – edukacyjną

Runda zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej w dniach

25.11.2019 od godziny 10:00 – 29.11.2019 do godz. 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne I rundy POLMICRO/SSE 2019

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO/SSE 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki II rundy POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki II rundy POLMICRO/MIKOLOGIA 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2019/V

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki POLMICRO 2019/IV

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki IV rundy sprawdzianu Polmicro 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne II runda POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO/MIKOLOGIA 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II RUNDA POLMICRO/MIKOLOGIA 2019

Szanowni Państwo!

Zgodnie z harmonogramem rozpoczynamy II rundę programu POLMICRO/MIKOLOGIA 2019, przeznaczonego dla Laboratoriów wykonujących identyfikację grzybów drożdżopodobnych. Przesyłamy zestaw zawierający dwa drobnoustroje (wyłącznie do identyfikacji).

Obiekty badań zostały rozesłane 16 września, a czas doręczenia uzależniony jest od pracy poszczególnych oddziałów pocztowych.

Ankieta POLMICRO/MIKOLOGIA 2019/ II RUNDA dostępna będzie (od 20 września) na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium (nazwa użytkownika z literą „M”).

Termin wypełnienia Formularza upływa 4 października 2019.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Polmicro 2019/IV

W dniu 5.09. 2019 wysłane zostały obiekty badań IV rundy POLMICRO 2019. Na stronie internetowej po zalogowaniu dostępny jest formularz odpowiedzi. Przed uzupełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z listem wprowadzającym.