Zabezpieczenie Polmicro

Poufność sprawdzianu

Każde laboratorium uczestniczące w programie POLMICRO otrzymuje kod, który jest po prostu symbolem Państwa laboratorium w formie xxLxx, pozwalający na jego identyfikację wyłącznie z poziomu Ośrodka.
W przypadku wykorzystania uzyskanych wyników w publikacjach i sprawozdaniach, udostępniane są wyłącznie zbiorcze dane statystyczne, dotyczące poszczególnych grup laboratoriów. 
Poszczególny użytkownik oprócz kodu, posiada własne hasło, co pozwala logować się laboratorium na stronie Ośrodka. Indywidualne wyniki oraz komentarz z poziomu Ośrodka, są dostępne jedynie zainteresowanemu laboratorium po uprzednim zalogowaniu się na naszej stronie.

Bezpieczeństwo

Otrzymane w ramach sprawdzianu próbki materiału biologicznego, należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad higieny i bezpieczeństwa.