Aktualności > Informacje bieżące
sobota, 25 maja 2019 r.
Informacje bieżące

2019-05-15

Fałszywe maile

Szanowni Państwo

Niektórzy z Państwa otrzymali 15 maja maila, którego nadawcą RZEKOMO był nasz Ośrodek.
Tytuł maila: "brakujące wnioski - 15.05". Mail posiada załącznik w formacie .doc, który jest ZAWIRUSOWANY (ściąga z Internetu trojana).
Prosimy o ostrożność i nie otwieranie załącznika, a całego maila skasować, albo przekazać do swojego działu IT celem analizy.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-04-30

Informacja KORLD w sprawie przesyłania szczepów wytwarzających karbapenemazy

Szanowni Państwo

W 2018 roku w Polsce wśród szczepów wytwarzających karbapenemazy obserwowano dominację pałeczek Gram-ujemnych Enterobacterales wytwarzających karbapenemazę NDM, w tym 93% izolatów stanowiły Klebsiella pneumoniae. Występowanie pałeczek Gramujemnych wytwarzających karbapenemazę NDM potwierdzono w 2018 roku w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów u około 2400 pacjentów, przy czym w około 57% przypadków szczepy izolowano z kolonizacji jelitowej.
Biorąc pod uwagę zgodność wyników uzyskiwanych w laboratoriach szpitalnych z wynikami referencyjnymi, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) podjął decyzję o wstrzymaniu wykonywania badań potwierdzenia wytwarzania karbapenemaz u Klebsiella pneumoniae izolowanych z kolonizacji.

[ Czytaj więcej ]2019-04-29

Runda I Polmicro/Mikologia 2019

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2019/MIKOLOGIA. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-04-12

Runda I Polmicro/Mikologia 2019

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rozpoczynamy I rundę programu POLMICRO/MIKOLOGIA 2019, przeznaczonego dla Laboratoriów wykonujących identyfikację grzybów drożdżopodobnych. Przesyłamy zestaw zawierający dwa drobnoustroje (wyłącznie do identyfikacji).
Obiekty badań zostały rozesłane 8 kwietnia, a czas doręczenia uzależniony jest od pracy poszczególnych oddziałów pocztowych.

Ankieta POLMICRO/MIKOLOGIA 2019/ I RUNDA dostępna będzie (od 13.04.2019) na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium (nazwa użytkownika z literą 'M').

Termin wypełnienia Formularza upływa 26 kwietnia 2019.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-04-05

Runda II Polmicro 2019

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-03-25

Runda I Polmicro 2019

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-03-15

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej obchodzonym 20 marca, przypominamy o ogólnopolskiej kampanii Polska mówi #aaa!
Hasło tegorocznego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej brzmi:
Cukier i nowotwory ? największe wyzwania współczesnej stomatologii?Więcej informacji o Światowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej na stronach:
http://polskamowiaaa.pl/
http://www.worldoralhealthday.org/

Z tej okazji przypominamy również o niedawnym opublikowaniu:
Rekomendacji Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii:


2019-03-05

MIKOLOGIA 2019

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w programie POLMICRO/MIKOLOGIA 2019.

Badanie ankietowe przeprowadzone w 2018 roku pozwoliło na zapoznanie się Centralnego Ośrodka z zakresem diagnostyki mikologicznej prowadzonej rutynowo w Państwa laboratoriach i przeprowadzeniem rundy pilotażowej.

Na podstawie wyników ankiety zdecydowano, że przedmiotem programu w zakresie diagnostyki mikologicznej w 2019 roku będzie identyfikacja grzybów drożdżopodobnych.

Szczegółowy plan programu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Harmonogram na 2019 r. Zaplanowane w tym roku dwie rundy programu odbędą się w kwietniu i wrześniu.

Laboratoria zainteresowane udziałem w programie prosimy o przysłanie zgłoszenia na formularzu dostępnym na stronie internetowej Ośrodka (Formularz ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY DO PROGRAMU POLMICRO/MIKOLOGIA) .

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych mailem lub faxem w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019. Oryginały prosimy przesłać pocztą.

Informujemy, że uczestnicy, którzy zgłoszą się do programu POLMICRO/MIKOLOGIA 2019 mają możliwość w każdej chwili zrezygnować lub zawiesić udział w programie.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-02-27

Runda I Polmicro 2019

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-02-18

Runda I Polmicro 2019

Szanowni Państwo!

Zaplanowana na luty I RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2019 praktyczna w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach:
od 18.02.2019 do 21.02.2019 do godz. 12.00.

Ankieta POLMICRO 2019/I RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SERWERA POLMICRO PROSIMY O NIEPOZOSTAWIANIE WYPEŁNIANIA ANKIETY NA OSTATNI DZIEŃ, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW Z PRZESŁANIEM PAŃSTWA ODPOWIEDZI

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-02-04

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej

Uwaga, zmiana terminu!

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej odbędzie się w terminie 16-19.05.2019 w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, ul. Szymaszkowa 1, 34-500 Zakopane.
Wszelkie informacje będą dostępne w późniejszym terminie na stronie www.fundacjacmk.pl2019-01-25

Runda VI Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2019-01-18

Runda Pilotażowa/MIKOLOGIA Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki pilotażowej rundy sprawdzianu POLMICRO 2018/MIKOLOGIA. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2018-12-17

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADECTW POLMICRO 2018

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Podmiotów Leczniczych posiadających w swoich strukturach medyczne laboratoria mikrobiologiczne i Kierownicy medycznych laboratoriów mikrobiologicznych


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w kwestii Świadectw potwierdzających uzyskanie pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznej - Program POLMICRO 2018, informujemy, że do dnia 24 grudnia 2018r. Laboratoria otrzymają wersję elektroniczną Świadectw za rok 2018 (drogą e-mailową na adresy wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym/Aktualizacyjnym).

Takie rozwiązanie umożliwi Jednostkom ubieganie się o wzrost wartości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2019 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017r. (Dz.U. z 2017 poz. 1789).

Oryginały Świadectw za rok 2018 zostaną przekazane pocztą w pierwszych dniach stycznia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że Zaświadczenia potwierdzające udział w Programie POLMICRO 2018 Laboratoriów, które nie uzyskały w br. Świadectwa POLMICRO, przesłane zostaną pocztą w I-szej połowie stycznia 2019r.

Z wyrazami szacunku
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2018-12-14

Runda Pilotażowa/MIKOLOGIA Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki pilotażowej rundy sprawdzianu POLMICRO 2018/MIKOLOGIA. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2018-12-11

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADECTW POLMICRO 2018

Świadectwa uzyskania pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO przyznawane są laboratoriom uczestniczącym w programie, które uzyskały wyniki pozytywne we wszystkich rundach programu POLMICRO organizowanych w danym roku.

Po podsumowaniu wyników programu POLMICRO 2018, z dniem 31 grudnia 2018 zostaną przyznane Świadectwa POLMICRO 2018 (zachowają ważność do 31.12.2019).

Laboratoria, które nie przystąpiły do wszystkich rund programu POLMICRO 2018 lub uzyskały co najmniej jedną ocenę negatywną w danym roku, otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskanych wynikach.2018-12-11

Runda V Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki V tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2018-11-28

POLMICRO 2018/MIKOLOGIA RUNDA PILOTAŻOWA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z planowaną na przyszły rok organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO/MIKOLOGIA, udostępniamy rundę pilotażową w wersji elektronicznej. Jej wyniki nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Świadectw.

Ankieta POLMICRO 2018/MIKOLOGIA RUNDA PILOTAŻOWA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, od 04.12.2018 do 10.12.2018 do godz. 12.00, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratoria, które wypełniły ankietę wstępną, dotyczącą zakresu przeprowadzanych rutynowo badań mikologicznych.

Laboratoria, które nie przesłały ankiety, ale są zainteresowane udziałem w Programie POLMICRO/Mikologia w przyszłym roku, prosimy o wypełnienie formularza Polmicro/Mikologia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2018-11-27

Runda VI Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Tydzień Wiedzy o Antybiotykach


Jak co roku w dniach 12-18 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego ostatni dzień jest także Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Okres skuteczności antybiotyków dobiega końca.
Wielokierunkowe działania muszą być podjęte natychmiast.


Podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Antybiotyków pierwsze 5 dni zostanie poświęconych 5 strategiom GAP (globalnego planu działania w walce z lekoopornością drobnoustrojów):

 • 12 listopada 2018, Dzień 1 - Podnoszenie świadomości i zmiana nawyków
 • 13 listopada 2018, Dzień 2 - Globalny nadzór i badania
 • 14 listopada 2018, Dzień 3 - Zapobieganie i kontrola zakażeń, WASH (czysta woda, poprawa warunków sanitarnych i higiena) i środowisko
 • 15 listopada 2018, Dzień 4 - Optymalizacja zużycia antybiotyków w medycynie i weterynarii
 • 16 listopada 2018, Dzień 5 - Inwestycje i prace badawczo-rozwojowe dotyczące lekooporności drobnoustrojów

 • Więcej informacji i materiały edukacyjne na stronach:
  www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week
  antybiotyki.edu.pl/edwa/
  antibiotic.ecdc.europa.eu/pl/informacje

  Film ze strony EDC

  Tematem przewodnim tegorocznego Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada), podobnie jak w ubiegłych latach, będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak i pracowników służby zdrowia.
  2018-11-13

  Warsztaty Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków "Szkoła Mikrobiologii Klinicznej"

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy do udziału w Warsztatach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków "Szkoła Mikrobiologii Klinicznej" w wersji on-line, w ramach których odbędą się dwie sesje tematyczne w formie trzech oddzielnych warsztatów.

  - Warsztat I 19-25.11.2018 r.
  - Warsztat II 26.11-2.12.2018 r.
  - Warsztat III 3-10.12.2018 r.

  Za udział w każdym z warsztatów zostaną wystawione oddzielne certyfikaty. (diagności laboratoryjni i lekarze - po 2 punkty edukacyjne za każdy warsztat)

  PROGRAM i REJESTRACJA na stronie www.antybiotyki.edu.pl  2018-11-13

  Runda VI Polmicro 2018

  Szanowni Państwo!

  Zaplanowana na listopad VI RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2018 teoretyczna w wersji elektronicznej (rola edukacyjna), zostanie przeprowadzona w dniach:
  od 20.11.2018 do 23.11.2018 do godz. 12.00.

  Ankieta POLMICRO 2018/VI RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.
  ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SERWERA POLMICRO PROSIMY O NIEPOZOSTAWIANIE WYPEŁNIANIA ANKIETY NA OSTATNI DZIEŃ, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW Z PRZESŁANIEM PAŃSTWA ODPOWIEDZI

  W związku z przygotowywaniem danych do certyfikatów za rok 2018, prosimy o sprawdzenie poprawności danych Państwa laboratoriów na naszej stronie internetowej.
  W przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy przesłać Formularz Aktualizacyjny (faxem, mailem lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-11-13

  Runda V Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-11-08

  Runda IV Polmicro 2018

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2018-10-24

  Runda V Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z harmonogramem Programu Badań Biegłości POLMICRO w październiku zostanie przeprowadzona V RUNDA POLMICRO 2018 praktyczna.
  Zaplanowana runda zawierać będzie dwie próbki kontrolne (A i B) do identyfikacji i oceny lekowrażliwości. Obiekty badań zostały wysłane w dniu 22 października 2018 r.
  Ankieta POLMICRO 2018/V RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

  Laboratoria są proszone o oznaczenie wrażliwości szczepów na następujące antybiotyki:
  Szczep A (zakażenie skóry i tkanki podskórnej)
  Cefoksytyna, klindamycyna, erytromycyna, gentamycyna, ciprofloksacyna, linezolid i wankomycyna
  Szczep B (zakażenie łożyska krwi)
  Cefoksytyna, klindamycyna, erytromycyna, gentamycyna, ciprofloksacyna i wankomycyna


  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-09-26

  Runda IV Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-09-11

  IV Runda Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do IV rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2018 (preparaty mikroskopowe), zostały już rozesłane do Państwa.
  Termin wypełnienia Formularza Odpowiedzi mija 19 września 2018 o godz. 12.00.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-07-10

  Polmicro/Mikologia

  Szanowni Państwo

  W związku z planowaną organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO z zakresu mikologii, prosimy Laboratoria wykonujące rutynowo badania z zakresu diagnostyki mikologicznej o wypełnienie załączonej poniżej ankiety wstępnej.

  Ankieta ma na celu zapoznanie się Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej z zakresem badań mikologicznych przeprowadzanych rutynowo w Państwa laboratoriach oraz wynikających z nich potrzeb przeprowadzania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

  Informacje podane przez Państwa w ankiecie nie są równoznaczne z deklaracją poziomu uczestnictwa w POLMICRO/MIKOLOGIA.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości
  w Diagnostyce Mikrobiologicznej

  Ankieta Polmicro/Mikologia  2018-07-10

  Runda III Polmicro 2018

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2018-06-28

  Runda III Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-06-12

  Runda II Polmicro 2018

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2018-05-25

  Runda III Polmicro 2018 - KOMUNIKAT

  Szanowni Państwo

  Zaplanowana na maj III RUNDA POLMICRO 2018 w wersji praktycznej zostanie przeprowadzona w czerwcu z powodu opóźnienia w dostawie materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia wysyłki.

  Obiekty badań będą rozsyłane kurierem w dniach 5 - 7 czerwca 2018.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
  5 maja 2018 - Światowy Dzień Higieny Rąk


  Instrukcje do pobrania:
  Więcej informacji na /www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2018/en/  2018-04-26

  Runda II Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-04-06

  Runda I Polmicro 2018

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2018-03-15

  II Runda Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z harmonogramem Programu Badań Biegłości POLMICRO w marcu zostanie przeprowadzona II RUNDA POLMICRO 2018 praktyczna. Zaplanowana runda zawierać będzie dwie próbki kontrolne (A i B) do identyfikacji i oceny lekowrażliwości.
  Obiekty badań będą rozsyłane w dniach 20-21 marca 2018 r.

  Ankieta POLMICRO 2018/II RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-03-05

  Runda I Polmicro 2018

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-02-24

  Polmicro 2017

  Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2017 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2017.  2018-02-08

  Runda I Polmicro 2018

  Szanowni Państwo!

  Zaplanowana na luty I RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2018 praktyczna w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach:
  od 21.02.2018 do 27.02.2018 do godz. 12.00.

  Ankieta POLMICRO 2018/I RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.
  ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SERWERA POLMICRO PROSIMY O NIEPOZOSTAWIANIE WYPEŁNIANIA ANKIETY NA OSTATNI DZIEŃ, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW Z PRZESŁANIEM PAŃSTWA ODPOWIEDZI

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-01-18

  Runda VI Polmicro 2017

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2018-01-10

  Polmicro 2017

  Szanowni Państwo!

  Po podsumowaniu wyników programu POLMICRO 2017, z dniem 31 grudnia 2017 zostały przyznane Świadectwa POLMICRO 2017 (ważne do 31.12.2018). Świadectwa uzyskania pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO przyznawane są laboratoriom uczestniczącym w programie, które uzyskały wyniki pozytywne we wszystkich rundach programu POLMICRO organizowanych w danym roku.

  Wzory Świadectwa oraz Zaświadczenia wydawanie przez COBJDM obowiązujące w roku 2018 zamieszczone w menu POLMICRO - Program.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2018-01-03


  Oświadczenie

  Pragnę poinformować, że wystąpiłam do Ministra Zdrowia z prośba o przyjecie mojej rezygnacji z funkcji Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

  Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz  2017-12-07

  Runda V Polmicro 2017

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki V tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2017-12-06

  Runda VI Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-11-29

  Runda VI Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z harmonogramem edycji POLMICRO na 2017 rok rozpoczynamy ostatnią w tym roku szóstą rundę sprawdzianu POLMICRO 2017 - teoretyczną, która zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej w dniach 30 listopada od godz.13.00 do 5 grudnia 2017 do godz. 13.00.
  Ankieta będzie dostępna dla laboratorium tylko jeden raz!
  Limit czasowy na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, został ustalony na max. 120 minut.
  Uczestnik po zalogowaniu i pobraniu ankiety z aktualnej edycji MUSI ROZPOCZĄĆ WYPEŁNIANIE ANKIETY, tj. odpowiedzieć na wszystkie pytania
  Nie będzie możliwości powrotu do ankiety, jak również jej korekty.

  W związku z przygotowywaniem danych do certyfikatów za rok 2017, prosimy o sprawdzenie poprawności danych Państwa laboratoriów na naszej stronie internetowej.
  W przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy przesłać Formularz Aktualizacyjny (faxem, mailem lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2017.
  Przypominamy, że nie ma możliwości modyfikacji danych laboratorium na stronie internetowej z poziomu użytkownika. Po tym terminie prośby o zmianę treści certyfikatu za rok 2017 nie będą uwzględniane.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-11-21

  Runda V Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-11-03

  Polmicro 2017/IV

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2017-10-26

  V Runda Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, rozpoczęliśmy wysyłać do Państwa materiały do V rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2017.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-10-09

  Runda IV Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-09-11

  IV Runda Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do IV rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2017 (preparaty mikroskopowe), będą rozsyłane do Państwa w dniu 18 września 2017 roku.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-09-12

  Polmicro 2017/III

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2017-07-12

  Runda III Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-06-14

  Polmicro 2017/II

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2017-06-05

  Polmicro 2017/I

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2017-04-28

  Warsztaty szkoleniowe. Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2017

  Szanowni Państwo
  Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Szkoleniowe "Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej", które odbędą się w Zakopanem dniach 1-4 czerwca 2017
  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  Więcej szczegółów na stronie Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej

  [ Program ]
  [ Rejestracja ]  2017-04-27

  Runda II Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-04-12

  Runda II Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Ze względu na opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej termin wypełnienia ankiety II rundy POLMICRO 2017 został przedłużony do 20.04.2017, godz. 12:00.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-04-03

  Runda II Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z harmonogramem Programu Badań Biegłości POLMICRO w kwietniu zostanie przeprowadzona II RUNDA POLMICRO 2017 praktyczna. Zaplanowana runda zawierać będzie trzy próbki kontrolne:
  A, B, C wyłącznie do identyfikacji.

  Obiekty badań będą rozsyłane w dniach 4-5 kwietnia 2017

  Ankieta POLMICRO 2017/II RUNDA dostępna jest na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-03-30

  Runda I Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-03-21

  Runda I Polmicro 2017

  Szanowni Państwo,
  Zaplanowana na marzec I RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2017 praktyczna w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach:

  27.03.2017 od godziny 10.00 - 30.03.2017 do godz. 12.00.

  Ankieta POLMICRO 2017/I RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

  ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SERWERA POLMICRO PROSIMY O NIEPOZOSTAWIANIE WYPEŁNIANIA ANKIETY NA OSTATNI DZIEŃ, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW Z PRZESŁANIEM PAŃSTWA ODPOWIEDZI

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2017-02-14

  Polmicro

  Szanowni Państwo,
  Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi dokumentami dotyczącymi programu Badania Biegłości POLMICRO znajdującymi się w zakładce POLMICRO/Program  2017-02-14

  Polmicro 2016

  Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2016 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2016.  2016-01-21

  Polmicro 2015/VI

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2017-01-22

  Polmicro 2017/SSE

  Szanowni Państwo,

  Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej informuje, że w roku 2017 nie będzie organizowana edycja Programu Badań Biegłości POLMICRO z zakresu diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego (Edycja SSE).

  Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań
  Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
  Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz  2017-01-15

  Polmicro 2017

  Szanowni Państwo

  W związku z przygotowywaniem certyfikatów za rok 2016, prosimy o sprawdzenie poprawności danych Państwa laboratoriów na naszej stronie internetowej. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy przesłać Formularz Aktualizacyjny w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2017. Przypominamy, że nie ma możliwości modyfikacji danych laboratorium na stronie internetowej z poziomu użytkownika. Po tym terminie prośby o zmianę treści certyfikatu za rok 2016 nie będą uwzględniane.

  Od roku 2017 informacje dotyczące przygotowywanych rund Sprawdzianu POLMICRO będą zamieszczane na stronie internetowej www.polmicro.edu.pl i rozsyłane drogą mailową na adresy kontaktowe wskazane w Formularzach Zgłoszeniowych i Aktualizacyjnych.
  1 lutego 2017 zostanie przeprowadzona próba połączenia drogą mailową. W sytuacji nieotrzymania maila od COBJDM prosimy o kontakt telefoniczny.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-12-21

  Rundy V i VI Polmicro 2016

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki V i VI rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2016-12-06

  Runda VI Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-11-24

  Runda VI Polmicro 2016

  Szanowni Państwo
  Zaplanowana na listopad VI RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2016 w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach 29.11.2016-01.12.2016.
  Ankieta POLMICRO 2016/VI RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-11-24

  Runda V Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-11-24

  Runda IV Polmicro 2016

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2016-10-24

  V Runda Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do V rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016 zostały wysłane do Państwa w dniu
  24 października. Termin wypełnienia ankiety - 18 listopada 2016.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-10-11

  Runda IV Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-09-09

  IV Runda Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do IV rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016 (preparaty mikroskopowe), będą rozsyłane do Państwa w dniach 19-21 września 2016 roku.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-08-29

  WARSZTATY NAUKOWO-SZKOLENIOWE
  "ZDROWIE PUBLICZNE - WYZWANIA I ZAGROŻENIA XXI WIEKU"

  Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach naukowo-szkoleniowych pn. "ZDROWIE PUBLICZNE - WYZWANIA I ZAGROŻENIA XXI WIEKU" organizowanych przez przedstawicieli woj. mazowieckiego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
  Termin: 8 września 2016r., miejsce spotkania - NIZP-PZH, Warszawa, ul. Chocimska 24
  Szczegółowe informacje: www.kidl.org.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.  2016-08-05

  Runda III Polmicro 2016

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2016-07-08

  Runda III Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-06-10

  Runda II Polmicro 2016

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2016-06-10

  Runda III POLMICRO 2016

  Szanowni Państwo

  W dniach 20-22 czerwca 2016 roku, będą rozsyłane pocztą kurierską próbki kontrolne do III rundy. Laboratoria powinny otrzymać próbki w ciagu 24 godzin.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-05-17

  Polmicro 2016/I

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.  2016-05-06

  Polmicro 2016/II

  Szanowni Państwo

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-04-06

  Polmicro 2016

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do II rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016 (dwie próbki), będą rozsyłane do Państwa w dniach 11-13 kwietnia 2016 roku.

  Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I tury sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-03-29

  Polmicro 2016/I

  Szanowni Państwo
  Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium, dostępna jest już Ankieta POLMICRO 2016/I Runda złożona z 6 zadań.
  Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej. Każde z zadań zawiera od 1 do 3 pytań.
  W każdym z zadań przedstawiono opis przypadku z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego połączonego z badaniem podmiotowym i wyników badań analitycznych pomocnych w diagnozowaniu zakażenia oraz zdjęcia dotyczące interpretacji wstępnego etapu diagnostyki mikrobiologicznej.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-03-18

  Polmicro 2016/I

  Szanowni Państwo
  Zaplanowana na marzec I RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2016 w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach 29.03.2016-01.04.2016.
  Ankieta POLMICRO 2016/I RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

  Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  2016-03-18

  Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2016

  Szanowni Państwo
  Fundacja "Centrum Mikrobiologii Klinicznej" i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zapraszają w dniach 12-15 maja 2016 na XII Warsztaty szkoleniowe "Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej" - hotel Mercure Kasprowy Zakopane.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  Więcej szczegółów i rejestracja na stronie Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej  2016-02-04

  Polmicro

  Szanowni Państwo
  Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi programu Badania Biegłości POLMICRO znajdującymi się w menu zakładka POLMICRO: Program Badania Biegłości POLMICRO
  - Polityka Bezstronności
  - Instrukcja Zasady prowadzenia Programu Badania Biegłości POLMICRO
  - Harmonogram Programu Badania Biegłości POLMICRO
  - Formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny
  - Formularz rezygnacji/zawieszenia

  Wszystkich uczestników Programu Badania Biegłości POLMICRO prosimy o pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego/aktualizacyjnego,
  a następnie odesłanie wersji papierowej na adres Centralnego Ośrodka w terminie do 29 lutego 2016 roku.  2016-01-22

  Polmicro 2015

  Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2015 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2015.  2016-01-21

  Polmicro 2015/VI

  Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.