Polmicro > Logowanie
środa, 18 lipca 2018 r.
Logowanie
Aby zalogować się do serwisu należy wypełnić oba pola.
W polu Identyfikator należy podać cišg znaków identyfikujący oœrodek.
W polu Hasło należy podać swoje hasło dostępu do serwisu.

Logowanie do serwisu Polmicro