Aktualności > Plan edycji
wtorek, 16 października 2018 r.
HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI POLMICRO na 2018 r.Uwaga
Informujemy, że poszczególne terminy edycji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Centralnego Ośrodka, o czym Laboratoria zostaną powiadomione na stronie Ośrodka.