Aktualności > Plan edycji
środa, 24 kwietnia 2019 r.
HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI POLMICRO na 2019 r.


Uwaga
Informujemy, że poszczególne terminy edycji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Centralnego Ośrodka, o czym Laboratoria zostaną powiadomione na stronie Ośrodka.