Aktualności > Rekomendacje
sobota, 15 grudnia 2018 r.
REKOMENDACJE

Rekomendacje EUCAST

Stanowisko Zespołu Roboczego ds. wprowadzania zaleceń Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST w sprawie najczęściej zgłaszanych pytań dotyczących stosowania rekomendacji EUCAST, z dnia 20 czerwca 2011
[ Pobierz ]


Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009

Oznaczanie wrażliwości pałeczek Gram-ujemnych
Marek Gniadkowski, Dorota Żabicka, Waleria Hryniewicz
PobierzPozostałe rekomendacje są dostępne na stronie KORLD