piątek, 14 grudnia 2018 r.
FORMULARZE
Zmiany danych laboratorium należy zgłaszać pisemnie, przesyłając wypełniony czytelnie, drukowanymi literami (oprócz e-mail) jeden z poniższych formularzy bezpośrednio na adres Ośrodka (poczta, fax).